2500 Kč - Vstup České republiky do EU Proof


2500 Kč - Vstup České republiky do EU Proof Více

Kód produktu: AUCR038 Doprava a platba

0 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost

2500 Kč - Vstup České republiky do EU Proof Více

Kód produktu: AUCR038 Doprava a platba

Vstup České republiky do Evropské unie se uskutečnil 1. května 2004. Česká republika se tak stala jedním ze deseti nových členských států, které se připojily k EU v tomto rozšíření.

Proces přistoupení České republiky k EU byl poměrně dlouhý a složitý. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 a následných politických a hospodářských reformách vyjádřila Česká republika zájem o členství v Evropské unii.

Oficiální jednání o přistoupení začala v roce 1998, kdy byla podepsána Evropská dohoda mezi Českou republikou a EU. Poté následovala intenzivní fáze vyjednávání, která zahrnovala harmonizaci českého právního řádu s acquis communautaire (souborem právních předpisů EU) a provedení potřebných politických, hospodářských a institucionálních reforem.

Vstup České republiky do EU byl potvrzen v referendu, které se konalo 13. a 14. června 2003. Více než 77 % voličů hlasovalo pro přistoupení. Poté následovala ratifikace přistupovací smlouvy členskými státy EU a samotné přistoupení se uskutečnilo 1. května 2004 společně s dalšími devíti zeměmi.

Vstup do EU přinesl České republice mnoho výhod, jako je přístup k jednotnému evropskému trhu, finanční podpora z evropských fondů, větší politická stabilita a možnost spolurozhodování o evropských záležitostech. Taktéž se otevřely nové možnosti pro české občany, například svoboda pohybu a možnost studovat nebo pracovat v jiných členských státech EU.

Od svého přistoupení Česká republika aktivně spolupracuje s ostatními členskými státy EU a podílí se na rozhodovacích procesech a projektech Evropské unie.

Váha 7,776 g

Ryzost

999/1000 Au
Průměr 16 mm
Váha 23,328 g

Ryzost

999/1000 Ag
Průměr 40 mm

Parametry

Hmotnost 31,1 g 1(Oz)